Zákon  č.  311/2019 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
SPRÁVA SPOJŮ. SPOJE. TELEKOMUNIKACE.;Rozvoj informačních systémů.;Elektronická pošta. Elektronické prostředky.;Veřejné telekomunikační a datové sítě.;
Schváleno (Vydáno): 30.10.2019 Účinnost od: 28.11.2019
Uveřejněno v č. 133/2019 Sbírky zákonů na straně 3250

Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 12 až 14 nabývají účinnosti 28.11.2019. Ustanovení čl. I bodů 15 a 16 nabývají účinnosti 15.5.2024. Ostatní ustanovení zákona nabývají účinnosti 1.4.2020.