Zákon  č.  313/2019 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA.;Drážní vozidla a zvláštní drážní mechanizační zařízení.;Přeprava osob a zavazadel v železniční dopravě.;Dopravní předpisy. Řízení provozu na železnici.;Právní otázky stavby a provozu železnic.;Organizace železnic.;Technická bezpečnost zařízení.;
Schváleno (Vydáno): 31.10.2019 Účinnost od: 13.12.2019
Uveřejněno v č. 133/2019 Sbírky zákonů na straně 3256