Zákon  č.  314/2019 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Oblasti úpravy:
HOSPODÁŘSKÁ SPRÁVA LESŮ.;LESNÍ PRÁVO.;MYSLIVOST.;STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ SPRÁVA.;Ochrana lesního hospodářství.;Správa lesního hospodářství.;Užívání lesního fondu.;Ochrana lesního fondu.;Fondy.;Státní úvěrová politika. Dotace. Subvence. Státní záruka.;
Schváleno (Vydáno): 31.10.2019 Účinnost od: 29.11.2019
Uveřejněno v č. 133/2019 Sbírky zákonů na straně 3257

Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 15, 29 a 34 a ustanovení části třetí nabývají účinnosti 28.11.2021.