Zákon  č.  315/2019 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Oblasti úpravy:
STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ. PROKURATURA.;
Schváleno (Vydáno): 30.10.2019 Účinnost od: 01.12.2019
Uveřejněno v č. 133/2019 Sbírky zákonů na straně 3265