Nařízení  č.  317/2019 Sb.
Vlády České republiky
o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
Oblasti úpravy:
Pracovní poměr. Služební poměr. Jeho vznik a obsah.;Náhrada mzdy - ušlého výdělku.;Pracovní úrazy.;Nemoci z povolání.;
Schváleno (Vydáno): 18.11.2019 Účinnost od: 28.11.2019
Uveřejněno v č. 134/2019 Sbírky zákonů na straně 3282