Vyhláška  č.  318/2019 Sb.
Ministerstva zemědělství
, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
KATEGORIZACE PŮDY.;Nemovitosti. Domovní majetek. Pozemky.;Ceny. Obchodní přirážky a srážky. Tvorba cen. Tarify. Oceňování.;
Schváleno (Vydáno): 25.11.2019 Účinnost od: 01.01.2020
Uveřejněno v č. 134/2019 Sbírky zákonů na straně 3284