Seznam  č.  MF-1522/2018/2502-16
Ministerstva financí
států vyměňujících zprávy podle zemí podle ust. § 13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Mnohostranné mezinárodní smlouvy.;Výkaznictví. Sociálně ekonomické informace.;
Schváleno (Vydáno): 29.11.2019 Účinnost od: 29.11.2019 Zrušeno: 03.02.2021
Uveřejněno v č. 7/2019 Finančního zpravodaje na straně 2

zrušeno MF-1522/2018/2502-18