Vyhláška  č.  323/2019 Sb.
Ministerstva zemědělství
, kterou se mění vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
MYSLIVOST.;
Schváleno (Vydáno): 29.11.2019 Účinnost od: 01.01.2020
Uveřejněno v č. 137/2019 Sbírky zákonů na straně 3318