Nařízení  č.  330/2019 Sb.
Vlády České republiky
o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření
Oblasti úpravy:
Ochrana přírody a krajiny.;Rostlinná výroba.;
Schváleno (Vydáno): 09.12.2019 Účinnost od: 01.01.2020
Uveřejněno v č. 140/2019 Sbírky zákonů na straně 3354