Nařízení  č.  331/2019 Sb.
Vlády České republiky
o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství
Oblasti úpravy:
Výroba a distribuce potravin. Zemědělsko-potravinářský komplex.;Rostlinná výroba.;Státní úvěrová politika. Dotace. Subvence. Státní záruka.;
Schváleno (Vydáno): 09.12.2019 Účinnost od: 01.01.2020
Uveřejněno v č. 140/2019 Sbírky zákonů na straně 3416