Nařízení  č.  332/2019 Sb.
Vlády České republiky
, kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBNÍ OBLASTI.;Státní úvěrová politika. Dotace. Subvence. Státní záruka.;Živočišná výroba.;Výroba a distribuce potravin. Zemědělsko-potravinářský komplex.;Ochrana přírody a krajiny.;Ochrana zvířat.;
Schváleno (Vydáno): 09.12.2019 Účinnost od: 01.01.2020
Uveřejněno v č. 140/2019 Sbírky zákonů na straně 3453