Vyhláška  č.  334/2019 Sb.
Ministerstva zemědělství
, kterou se mění vyhláška č. 448/2006 Sb., o provedení některých ustanovení plemenářského zákona, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Prvotní evidence.;Plemenářství.;Veterinární péče o hospodářská zvířata.;Veterinární péče o jateční zvířata.;
Schváleno (Vydáno): 10.12.2019 Účinnost od: 01.01.2020
Uveřejněno v č. 141/2019 Sbírky zákonů na straně 3458