Nařízení  č.  335/2019 Sb.
Vlády České republiky
, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění nařízení vlády č. 471/2017 Sb.
Oblasti úpravy:
FINANCE.;Státní dozor. Státní dohled. Administrativní dozor.;Obchodní veřejná soutěž.;Zadávání veřejných zakázek.;
Schváleno (Vydáno): 09.12.2019 Účinnost od: 01.01.2020
Uveřejněno v č. 142/2019 Sbírky zákonů na straně 3474