Nález  č.  337/2019 Sb.
Ústavního soudu
ve věci návrhu na zrušení § 72 odst. 1 a 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 458/2011 Sb.
Oblasti úpravy:
Orgány státní finanční (úřady) správy. Daňové orgány. Správa daní.;
Schváleno (Vydáno): 12.11.2019 Účinnost od: 17.12.2019
Uveřejněno v č. 142/2019 Sbírky zákonů na straně 3478