Nařízení  č.  338/2019 Sb.
Vlády České republiky
, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění nařízení vlády č. 202/2018 Sb.
Oblasti úpravy:
Orgány samosprávy měst, obcí a krajů. Základní územní samosprávné celky.;Mzdy pracovníků národních výborů, obecních a okresních úřadů.;
Schváleno (Vydáno): 09.12.2019 Účinnost od: 01.01.2020
Uveřejněno v č. 143/2019 Sbírky zákonů na straně 3490