Vyhláška  č.  341/2019 Sb.
Ministerstva životního prostředí
, kterou se mění vyhláška č. 209/2004 Sb., o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
PRÁVNÍ OTÁZKY TVORBY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;Povolení k některým činnostem.;Zkušebnictví. Řízení jakosti. Certifikace výrobků. Akreditace.;Služební dohled a instanční dozor. Inspekce.;Právo na ochranu zdraví.;
Schváleno (Vydáno): 11.12.2019 Účinnost od: 01.01.2020
Uveřejněno v č. 144/2019 Sbírky zákonů na straně 3498