Vyhláška  č.  343/2019 Sb.
Ministerstva financí
, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
ROZPOČTOVÉ PRÁVO.;Účetnictví.;Organizační složky státu a územních samosprávných celků.;Státní rozpočet. Rozpočty územních celků, krajů a obcí.;
Schváleno (Vydáno): 16.12.2019 Účinnost od: 01.01.2020
Uveřejněno v č. 145/2019 Sbírky zákonů na straně 3522