Vyhláška  č.  344/2019 Sb.
Ministerstva financí
, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Organizační složky státu a územních samosprávných celků.;Účetnictví.;Národní podniky. Státní podniky. Rozpočtové a příspěvkové organizace.;Státní rozpočet. Rozpočty územních celků, krajů a obcí.;Klasifikace a číselníky. Kódy.;
Schváleno (Vydáno): 16.12.2019 Účinnost od: 01.01.2020
Uveřejněno v č. 145/2019 Sbírky zákonů na straně 3532