Vyhláška  č.  345/2019 Sb.
Ministerstva vnitra
, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
STÁTNÍ SPRÁVA. VEŘEJNÁ SPRÁVA.;OKRESNÍ ÚŘADY. OBVODNÍ A OBECNÍ ÚŘADY.;Zastupitelské úřady.;
Schváleno (Vydáno): 16.12.2019 Účinnost od: 01.01.2020
Uveřejněno v č. 145/2019 Sbírky zákonů na straně 3538

Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 1, 2 a 15 nabývají účinnosti1.2.2020.