Sdělení  č.  346/2019 Sb.
Ministerstva práce a sociálních věcí
o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2019 pro účely zákona o zaměstnanosti
Oblasti úpravy:
Průměrný výdělek.;
Schváleno (Vydáno): 16.12.2019 Účinnost od: 20.12.2019
Uveřejněno v č. 145/2019 Sbírky zákonů na straně 3540