Nařízení  č.  348/2019 Sb.
Vlády České republiky
o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)
Oblasti úpravy:
Zabezpečení v invaliditě. Invalidní důchod. Částečný invalidní důchod.;Vojáci z povolání. Vojáci v činné službě.;Armáda. Vojsko. Vojáci. Obrana státu.;Nemoci z povolání.;Pracovní úrazy.;Náhrada mzdy - ušlého výdělku.;
Schváleno (Vydáno): 09.12.2019 Účinnost od: 01.01.2020
Uveřejněno v č. 146/2019 Sbírky zákonů na straně 3547