Nařízení  č.  349/2019 Sb.
Vlády České republiky
, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2020 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
Oblasti úpravy:
SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA.;Státní finanční podpory.;Příspěvek na bydlení.;
Schváleno (Vydáno): 16.12.2019 Účinnost od: 01.01.2020 Zrušeno: 01.01.2021
Uveřejněno v č. 146/2019 Sbírky zákonů na straně 3549