Nařízení  č.  350/2019 Sb.
Vlády České republiky
, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Státní úvěrová politika. Dotace. Subvence. Státní záruka.;Fondy.;Státní finanční podpory.;Rostlinná výroba.;Živočišná výroba.;Výroba a distribuce potravin. Zemědělsko-potravinářský komplex.;
Schváleno (Vydáno): 16.12.2019 Účinnost od: 01.01.2020
Uveřejněno v č. 146/2019 Sbírky zákonů na straně 3551