Nařízení  č.  351/2019 Sb.
Vlády České republiky
, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBNÍ OBLASTI.;Státní úvěrová politika. Dotace. Subvence. Státní záruka.;Fondy.;Výroba a distribuce potravin. Zemědělsko-potravinářský komplex.;
Schváleno (Vydáno): 16.12.2019 Účinnost od: 01.01.2020
Uveřejněno v č. 146/2019 Sbírky zákonů na straně 3553