Zákon  č.  353/2019 Sb.
Parlamentu České republiky
o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon)
Oblasti úpravy:
OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI.;ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;Osoby právnické.;Státní dozor. Státní dohled. Administrativní dozor.;Národní podniky. Státní podniky. Rozpočtové a příspěvkové organizace.;
Schváleno (Vydáno): 03.12.2019 Účinnost od: 04.01.2020
Uveřejněno v č. 148/2019 Sbírky zákonů na straně 3586