Zákon  č.  354/2019 Sb.
Parlamentu České republiky
o soudních tlumočnících a soudních překladatelích
Oblasti úpravy:
TLUMOČNÍCI.;ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;CESTOVNÍ NÁHRADY, VÝDAJE STĚHOVACÍ A JINÉ. STRAVNÉ. CESTOVNÉ.;SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Mzdy (odměny) překladatelů a tlumočníků.;
Schváleno (Vydáno): 03.12.2019 Účinnost od: 01.01.2021
Uveřejněno v č. 148/2019 Sbírky zákonů na straně 3592