Sdělení  č.  RS01/2019
Ministerstva vnitra
o opravě tiskové chyby v nařízení vlády č. 338/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění nařízení vlády č. 202/2018 Sb.
Oblasti úpravy:
Orgány samosprávy měst, obcí a krajů. Základní územní samosprávné celky.;Mzdy pracovníků národních výborů, obecních a okresních úřadů.;
Schváleno (Vydáno): 20.12.2019 Účinnost od: 20.12.2019
Uveřejněno v č. 146/2019 Sbírky zákonů na straně 3557