Zákon  č.  355/2019 Sb.
Parlamentu České republiky
o státním rozpočtu České republiky na rok 2020
Oblasti úpravy:
Státní rozpočet. Rozpočty územních celků, krajů a obcí.;
Schváleno (Vydáno): 04.12.2019 Účinnost od: 01.01.2020 Zrušeno: 01.01.2021
Uveřejněno v č. 149/2019 Sbírky zákonů na straně 3610