Vyhláška  č.  357/2019 Sb.
Ministerstva financí
, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Státní finanční politika.;Fondy.;Smlouva o půjčce.;Pojištění osob v občanském právu.;Darování.;Odborové organizace v pracovním právu.;Péče o stravování pracovníků.;Penzijní připojištění se státním příspěvkem.;
Schváleno (Vydáno): 19.12.2019 Účinnost od: 01.01.2020
Uveřejněno v č. 150/2019 Sbírky zákonů na straně 3690