Vyhláška  č.  358/2019 Sb.
Ministerstva práce a sociálních věcí
o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
Oblasti úpravy:
CESTOVNÍ NÁHRADY, VÝDAJE STĚHOVACÍ A JINÉ. STRAVNÉ. CESTOVNÉ.;Péče o stravování pracovníků.;Náhrada za použití motorového vozidla. Kilometrovné.;Ceny. Obchodní přirážky a srážky. Tvorba cen. Tarify. Oceňování.;Pohonné látky. Nafta. Benzin. Petrolej. Olej.;
Schváleno (Vydáno): 18.12.2019 Účinnost od: 01.01.2020
Uveřejněno v č. 150/2019 Sbírky zákonů na straně 3693