Vyhláška  č.  359/2019 Sb.
Ministerstva zemědělství
, kterou se mění vyhláška č. 132/2018 Sb., o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin
Oblasti úpravy:
OZNAČOVÁNÍ PŮVODU ZBOŽÍ.;Obaly.;Ochrana rostlin pesticidy.;Ochrana rostlin herbicidy a ostatními přípravky.;
Schváleno (Vydáno): 17.12.2019 Účinnost od: 01.01.2020
Uveřejněno v č. 150/2019 Sbírky zákonů na straně 3694

Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 2, 5 a 7 nabývají účinnosti 1.7.2022.