Vyhláška  č.  360/2019 Sb.
Ministerstva průmyslu a obchodu
, kterou se mění vyhláška č. 403/2015 Sb., o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla
Oblasti úpravy:
Správa a organizace průmyslu a energetiky.;Energetické zdroje. Paliva. Uhlí. Ropa. Zemní plyn. Uran. Rašelina.;Elektrická energie. Elektřina.;
Schváleno (Vydáno): 20.12.2019 Účinnost od: 01.01.2020
Uveřejněno v č. 151/2019 Sbírky zákonů na straně 3698