Vyhláška  č.  361/2019 Sb.
Ministerstva průmyslu a obchodu
o vzoru průkazu zaměstnance a státního zaměstnance pověřeného výkonem kontroly elektronických komunikací a poštovních služeb
Oblasti úpravy:
Veřejné telekomunikační a datové sítě.;Elektronická pošta. Elektronické prostředky.;Státní kontrola.;
Schváleno (Vydáno): 20.12.2019 Účinnost od: 01.01.2020
Uveřejněno v č. 151/2019 Sbírky zákonů na straně 3699