Vyhláška  č.  362/2019 Sb.
Ministerstva vnitra
, kterou se mění vyhláška č. 122/2015 Sb., o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky (o policejním označení)
Oblasti úpravy:
Policie. Četnictvo. Sbor národní bezpečnosti (SNB).;
Schváleno (Vydáno): 19.12.2019 Účinnost od: 31.12.2019
Uveřejněno v č. 151/2019 Sbírky zákonů na straně 3703