Zákon  č.  363/2019 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
FORMY PLNĚNÍ. DÁVKY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.;SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA.;Příspěvek na bydlení.;Rodičovský příspěvek.;
Schváleno (Vydáno): 17.12.2019 Účinnost od: 01.01.2020
Uveřejněno v č. 152/2019 Sbírky zákonů na straně 3706

Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 2, 4 až 8 a 20 nabývají účinnosti 1.7.2020.