Zákon  č.  365/2019 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Správa v rozmisťování pracovních sil, úřady práce.;Zprostředkování zaměstnání. Zprostředkování práce.;Práva a povinnosti organizace (zaměstnavatele).;Pracovní podmínky osob se změněnou pracovní schopností.Zdravotně postižení;Evidence pracovních sil.;Zabezpečení v nezaměstnanosti.;
Schváleno (Vydáno): 11.12.2019 Účinnost od: 01.01.2020
Uveřejněno v č. 152/2019 Sbírky zákonů na straně 3715