Zákon  č.  366/2019 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
PRACOVNĚPRÁVNÍ ÚKONY.;PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY.;Pracovní poměr. Služební poměr. Jeho vznik a obsah.;Práva a povinnosti pracovníků.;Práva a povinnosti organizace (zaměstnavatele).;
Schváleno (Vydáno): 11.12.2019 Účinnost od: 01.06.2020
Uveřejněno v č. 152/2019 Sbírky zákonů na straně 3717