Zákon  č.  368/2019 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Oblasti úpravy:
ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;MYSLIVOST.;CHOVATELSTVÍ DROBNÝCH ZVÍŘAT A ZAHRÁDKÁŘSTVÍ.;VETERINÁRNÍ PÉČE.;Včelařství. Včely.;Plemenářství.;Hygienická a protiepidemická péče.;Veterinární péče o jateční zvířata.;Veterinární péče o hospodářská zvířata.;
Schváleno (Vydáno): 17.12.2019 Účinnost od: 15.01.2020
Uveřejněno v č. 153/2019 Sbírky zákonů na straně 3740

Pozn.: Podle ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb. (ve znění do 30.12.2019) nabývá tento zákon účinnosti 15.1.2020. Ustanovení čl. I bodů 12 a 78 nabývají účinnosti 1.1.2022.