Zákon  č.  370/2019 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 424/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
EVIDENCE OBYVATELSTVA. REGISTR OBYVATEL.;EVIDENCE - KATASTR NEMOVITOSTÍ.;Rozvoj informačních systémů.;Prvotní evidence.;
Schváleno (Vydáno): 17.12.2019 Účinnost od: 31.12.2019
Uveřejněno v č. 153/2019 Sbírky zákonů na straně 3794