Vyhláška  č.  371/2019 Sb.
Ministerstva zemědělství
, kterou se mění vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem, ve znění vyhlášky č. 277/2018 Sb.
Oblasti úpravy:
VETERINÁRNÍ PÉČE.;Orgány státní zemědělské a veterinární správy a jejich pravomoci.;
Schváleno (Vydáno): 19.12.2019 Účinnost od: 01.01.2020
Uveřejněno v č. 153/2019 Sbírky zákonů na straně 3795