Sdělení  č.  372/2019 Sb.
Ministerstva financí
, jímž se určují emisní podmínky pro Fixní státní dluhopis České republiky, 2020-2026 II, 1,50 %
Oblasti úpravy:
DLUHOPISY OBECNĚ.;Emisní činnost.;Státní dluhopisy.;
Schváleno (Vydáno): 18.12.2019 Účinnost od: 31.12.2019
Uveřejněno v č. 154/2019 Sbírky zákonů na straně 3802