Sdělení  č.  374/2019 Sb.
Ministerstva financí
, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2020-2026 II, FIX %
Oblasti úpravy:
DLUHOPISY OBECNĚ.;Emisní činnost.;Státní dluhopisy.;
Schváleno (Vydáno): 18.12.2019 Účinnost od: 31.12.2019
Uveřejněno v č. 154/2019 Sbírky zákonů na straně 3822