Sdělení  č.  2/2020 Sb.
Ministerstva práce a sociálních věcí
o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Oblasti úpravy:
Kolektivní smlouva. Kolektivní vyjednávání.;
Schváleno (Vydáno): 20.12.2019 Účinnost od: 03.01.2020
Uveřejněno v č. 1/2020 Sbírky zákonů na straně 9