Sdělení  č.  1/2020 Sb.m.s.
Ministerstva zahraničních věcí
o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Korejskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
Oblasti úpravy:
Jižní Korea. Korejská republika.;Dvojstranné mezinárodní smlouvy.;Mezinárodní smlouvy o daních. Zamezení dvojího zdanění.;
Schváleno (Vydáno): 12.01.2018 Účinnost od: 20.12.2019
Uveřejněno v č. 1/2020 Sbírky mezinárodních smluv na straně 2