Seznam  č.  FZ01/2020
Ministerstva financí
smluvních států uplatňujících společný standard pro oznamování a rozhodných dnů zveřejňovaný podle § 13b odst. 2, § 13e odst. 7, § 13g odst. 5 a § 13p odst. 2 a seznam pro účely plnění informační povinnosti podle § 13s odst. 1 zákona č. 64/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, v platném znění
Oblasti úpravy:
Mnohostranné mezinárodní smlouvy.;Standardizace. Kategorizace.;Výkaznictví. Sociálně ekonomické informace.;
Schváleno (Vydáno): 02.01.2020 Účinnost od: 02.01.2020 Zrušeno: 02.07.2021
Uveřejněno v č. 1/2020 Finančního zpravodaje na straně 2

zrušeno FZ05/2021