Zákon  č.  3/2020 Sb.
Parlamentu České republiky
. kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;PRÁVNÍ OTÁZKY TVORBY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.;ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;Státní kontrola.;Správa a organizace průmyslu a energetiky.;Energetické zdroje. Paliva. Uhlí. Ropa. Zemní plyn. Uran. Rašelina.;Elektrická energie. Elektřina.;Tepelná energie. Teplo. Teplá voda. Pára.;Pokuty. Blokové pokuty.;
Schváleno (Vydáno): 11.12.2019 Účinnost od: 25.01.2020
Uveřejněno v č. 2/2020 Sbírky zákonů na straně 18