Vyhláška  č.  4/2020 Sb.
Ministerstva průmyslu a obchodu
o energetických specialistech
Oblasti úpravy:
ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;Správa a organizace průmyslu a energetiky.;
Schváleno (Vydáno): 20.12.2019 Účinnost od: 25.01.2020
Uveřejněno v č. 2/2020 Sbírky zákonů na straně 35