Vyhláška  č.  6/2020 Sb.
Ministerstva zemědělství
o ošetřování nebo označování dřevěného obalového materiálu, dřeva nebo jiných předmětů
Oblasti úpravy:
Obaly.;
Schváleno (Vydáno): 19.12.2019 Účinnost od: 25.01.2020
Uveřejněno v č. 3/2020 Sbírky zákonů na straně 79