Sdělení  č.  8/2020 Sb.
Ministra vnitra
o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Oblasti úpravy:
Orgány samosprávy měst, obcí a krajů. Základní územní samosprávné celky.;Volby.;
Schváleno (Vydáno): 07.01.2020 Účinnost od: 10.01.2020
Uveřejněno v č. 3/2020 Sbírky zákonů na straně 90