Sdělení  č.  9/2020 Sb.
Energetického regulačního úřadu
o vydání cenových rozhodnutí
Oblasti úpravy:
Energetické zdroje. Paliva. Uhlí. Ropa. Zemní plyn. Uran. Rašelina.;Ceny. Obchodní přirážky a srážky. Tvorba cen. Tarify. Oceňování.;
Schváleno (Vydáno): 03.01.2020 Účinnost od: 10.01.2020
Uveřejněno v č. 3/2020 Sbírky zákonů na straně 91